Yhdistyksen jäsentietolomake

Yhdistyksen jäsentietolomakeen sisältävään juttuun pääset oheista linkkiä klikkaamalla Jäsentietolomake

perjantai 25. tammikuuta 2013

Vuosikokouksen 7.2.2013 esityslistaKeski-Suomen Eteläpohjalaiset ry

VUOSIKOKOUSKUTSU
              Keski-Suomen Eteläpohjalaiset ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen vuosikokoukseen, mikä pidetään torstaina 7.2.2013 klo 17,30 alkaen kahvitarjoilulla Kansalaistoiminnankeskus Matara Matara-sali A. Osoite on Mataranka-tu 6 A 1 Jyväskylä. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.

ESITYSLISTA / TYÖJÄRJESTYS
              Kahvitarjoilu
1                        Kokouksen avaus
2                        Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
·        puheenjohtaja
·        sihteeri
·        kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
·        kaksi ääntenlaskijaa
3                        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
·        Vuosikokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti 28.1.2013 päivätyllä ja 28.1.2013 postitetulla kullekin jäsenelle toimitetulla jäsentiedotteella 1/2013.
4                        Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5                        Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
·        Vuosikertomus
·        Tilinpäätös
·        Tilintarkastajien/Toiminnantarkastajien lausunto
6                        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
·        Tilinpäätöksen vahvistaminen
·        Vastuuvapauden myöntäminen
7                        Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruus.
·        Toimintasuunnitelma
·        Talousarvio
·        Hallituksen ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta:
o       Liittymismaksua ei peritä
o       Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 6,00 €
o       Perhejäsenen jäsenmaksu on 4,00 €
8                        Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan.
·        Hallituksen puheenjohtaja pyytää eroa, valitaan hallituksen puheenjohtaja
·        Muut hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan; erovuorossa ovat: Maarit Juoperi, Valio Kaidesoja ja Vaito Männistö. Mauno Häkäri erosi v 2012-tilalle valittavan toimikausi on vuosi 2013.
·        Kolmen erovuoroisen tilalle valittavien jäsenten toimikausi on 2013 - 2014.
9                        Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja ja heille kaksi varamiestä
·        Yhdistyslaki uudistui ja muutokset tulivat voimaan 1.9.2010. Yhdistyslakiin on tehty tilintarkastusmenettelyä koskeva tarkistus, eli tilintarkastuslakia ei enää sovelleta.
·        Muutos merkitsee aiemman maallikkotilintarkastuksen poistumista. Yhdistys voi valita tarkastuksen suorittajaksi tilintarkastajan eli ammattitarkastajan tai toiminnantarkastajan.
·        Yhdistyslain muutos sallii siirtymisen entisestä maallikkotarkastuksesta toiminnantarkastukseen ilman sääntömuutosta.
10                    Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
·        Muita asioita ei ole kokouskutsussa mainittu
11                    Keskustellaan muista mahdollisesti esiin tulleista asioista, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä.
12                    Kokouksen päättäminen