Yhdistyksen jäsentietolomake

Yhdistyksen jäsentietolomakeen sisältävään juttuun pääset oheista linkkiä klikkaamalla Jäsentietolomake

maanantai 26. marraskuuta 2012

Yhdistykselle etsitään puheenjohtajaa

Arvoisat jäsenet
Etsimme yhdistykselle uutta puheenjohtajaa. Lupasin viime vuosikokouksessa olla vielä yhden vuoden. Minä en ole paikkakunnalla vuoden päästä, joten minun on mahdotonta toimia yhdistyksen puheenjohtajana.
Pyydänkin teitä aktiivisesti etsimään yhdistykselle puheenjohtajaa.
Olisi hyvä, että olisimme hallituksessa tietoisia ennen vuosikokousta, kuka jäsenistämme on halukas ryhtymään yhdistyksen puheenjohtajaksi. Yhdistyksessämme on jäseniä noin 250 ja puolisojäseniä noin 100 eli yhteensä noin 350.
Hieman puheenjohtajan tehtävistä ja hallituksen työnjaosta:
1. Puheenjohtaja johtaa hallitusta. Olemme pitäneet kahdeksan hallituksen kokousta vuodessa. Puheenjohtaja on laatinut ainakin hallituksen kokoukselle esityslistan käsiteltävistä asioista. Esityslistan sisältöön ovat vaikuttaneet muutkin hallituksen jäsenet, erityisesti sihteeri. Sihteerillä voi olla tiedossa asioita, joita tulee hallituksessa käsitellä. Sihteeri laatii pöytäkirjan, jonka puheenjohtaja hyväksyy ennen jakelua.
2. Puheenjohtaja laatii jäsenkirjeet, mutta ei ole juurikaan osallistunut sen kirjepostitukseen. Puheenjohtajalla on ollut yhdistyksen jäsenten sähköpostiosoitteet jäsenkirjeiden ja muiden tiedotteiden sähköiseen jakeluun. Tämä on kuitenkin järjestelykysymys, sitä teknistä toimenpidettä voi toki hoitaa muukin hallituksen jäsen (sihteeri).
3. Puheenjohtaja on mahdollisuuksiensa mukaan ollut yhdistyksen tilaisuuksissa läsnä. Puheenjohtajan rooli yhdistyksen tilaisuuksissa vaihtelee. Olemme voineet sopia, että joku hallituksen jäsenistä suunnittelee maakuntamatkan ja siihen on voinut sisältyä myös matkan järjestelyjen toteutus sekä toimiminen matkan aikana yhdistyksen edustajana. Sama on tilanne muiden tilaisuuksien kanssa. Hallituksen kokouksessa on sovittu työnjako tilaisuuksien järjestelyjen osalta. Kaikki hallituksen jäsenet ovat osallistuneet tilaisuuksien suunnitteluun ja niiden järjestelyihin joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. Aikataulujen valvonta on puheenjohtajan tehtävä.
4. Puheenjohtaja on ylläpitänyt yhdistyksen nettisivuja. Sivujen ylläpito voidaan sopia muutoinkin, esimerkiksi sihteeri tai muu asiansa osaava voi hoitaa nettisivuja.
5. Rahastonhoitaja hoitaa kirjanpidon ja laskujen maksamisen. Tehtävään sisältyy jäsenmaksujen ja suoritusten valvonta yhdistyksen tilaisuuksiin osallistuvilta. Tehtävään on sisältynyt myös mahdollisuuksien mukaan maksujen kerääminen tilaisuuksissa. Rahastonhoitaja on hoitanut jäsenkirjeiden painatuksen ja postituksen. Nämä toki voi hoitaa muukin hallituksen jäsen.
6. Valokuva-albumia on ylläpitänyt eräs hallituksen jäsenistä.
7. Jäsenrekisteri pitää yhdistyksessä olla kunnossa. Sitä on hoitanut eräs hallituksen jäsenistä.
8. Yhdistyksellä on varapuheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen puheenjohtajan sijaisena tarvittaessa.
9. Sihteeri laatii pöytäkirjat ja hoitaa yhdistyksen arkistoa. 
Yhdistyslain tekstiä:
35 § (16.7.2010/678)
Hallitus
Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä.
Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Puheenjohtaja ei saa olla vajaavaltainen. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Konkurssissa oleva ei voi olla hallituksen jäsenenä.
Hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei Patentti- ja rekisterihallitus myönnä lupaa poiketa tästä.

Yllä olevasta totean, että yhdistyksellä on oltava puheenjohtaja. Jos puheenjohtajaa ei ole, yhdistyksellä ei ole tulevaisuutta.

Ystävällisin terveisin
Pentti Äijö
puheenjohtaja
0504994387